Kwaliteit en certificatie van de vloeistofdistributiesystemen

KWALITEIT EN VEILIGHEID ZIJN VAN FUNDAMENTEEL BELANG VOR TESEO

Kwaliteit en certificatie van de vloeistofdistributiesystemen

Teseo voert controles uit om te garanderen dat het product voldoet aan de eisen. Alle artikelen worden niet alleen gecontroleerd bij ontvangst van de goederen, maar ook gedurende de verschillende assemblageprocessen en het transport naar de klant.

Ieder item wordt duidelijk geïdentificeerd door middel van een productblad met alle controles die dienen te worden uitgevoerd volgens de kritische eigenschappen van de producten en hun afmetingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een monsterneming in overeenstemming met de norm UNI ISO 2859.

Op basis hiervan wordt de controlefactor AQL bepaald, waarbij wordt gekozen uit 1.5, 2.5 en 6.5. De kwaliteitscontrole van het materiaal wordt uitgevoerd door gebruik te maken van een monsterhulpmiddel in overeenstemming met UNI ISO 2859. Voor iedere tekening is er een specifiek testblad.

In ieder productblad zit een lijst met tests die moeten worden verricht. Afhankelijk van hoe belangrijk de afmetingen zijn, bepalen we de testcoëfficiënt “AQL” (aanvaardbare kwaliteitslimiet). Deze wordt gekozen uit 1.5, 2.5 en 6.5. Leidingen van Teseo ondergaan 10 controles op het gebied van functie, afmetingen en vorm, gedurende alle productie- en verpakkingsfasen.

Teseo werkt met een procedure voor de traceerbaarheid van haar product, indien deze vereiste is gespecificeerd. Hierdoor kan de documentatie worden herzien, indien een non-conformiteit wordt vastgesteld. Daarnaast kan de oorzaak van het defect in het productieproces worden opgespoord, zodat onmiddellijk eenvoudige preventieve en correctieve maatregelen kunnen worden genomen.

Bovendien hebben wij een preventief programma opgesteld om instrumenten te controleren en te ijken. Schriftelijke procedures, met daarin de voorwaarden voor de ijking en de frequentie van deze werkzaamheden, zijn opgesteld voor alle instrumenten en apparaten die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en de kwaliteit van de vervaardigde producten.

CERTIFICERING

Het managementsysteem voor ontwerp, productie en kwaliteit is gecertificeerd volgens de norm UNI EN ISO 9001

SGS, de grootste internationale certificeringinstantie, analyseert en certificeert ons managementsysteem, waarvan de handhaving en de implementatie jaarlijks wordt gecontroleerd. TESEO-componenten worden getest in onze eigen testruimte, maar ook door erkende externe organisaties zoals SIT, ISPESL, UNI of instanties zoals SGS, TÜV, TSSA, KIWA etc. De kwaliteitsmanager van Teseo wordt ook bijgestaan door externe specialisten met jarenlange ervaring in de sector.

Componenten van Teseo worden vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen die voldoen aan de norm ISO: UNI EN 755-2, UNI EN 755-3, UNI EN 515, UNI EN 573-3, UNI EN 1706, UNI 5931, UNI EN 1461, UNI ISO 3601,etc.

Componenten van Teseo worden door middel van diverse procedures getest. TÜV heft een samenstelling van het HBS systeem getest door deze te onderwerpen aan cyclische drukverhoging. AQM heeft de hoofdonderdelen getest van het AP-assortiment tot 120 bar, met een temperatuurbereik tussen -20°C en +130°C. SGS heeft gecertificeerd dat het APsysteem de explosieproeven heeft doorstaan, bij een druk van 160 bar.

Teseo werkt ook samen met universitaire afdelingen zoals de Polytechnische universiteit van Turijn, die de doorstroomcapaciteit van onze leidingen heeft getest, en de Universiteit van Brescia, die ons van specifiek technisch advies heeft voorzien.

De meetinstrumenten die Teseo gebruikt, worden periodiek gecontroleerd en gecertificeerd door MG. TESEO leidingsystemen zijn in overeenstemming met de Amerikaanse Normen ANSI B31.3 en ANSI B32.9. Goedgekeurd door certificeringsinstanties van verschillende provincies in Canada.

Teseo leidingen worden ontworpen, vervaardigd en gecontroleerd in overeenstemming met de essentiële veiligheidseisen van de Europese richtlijn 2014/68/UE (PED).

KIWA heeft bepaald dat TESEO leidingsystemen voldoen aan de kwaliteitseisen behorend bij punt III, E1 van de Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/UE. /p>

SGS

Sinds 1997 beschikt Teseo s.r.l. over een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9002. In 2004 is de certificering uitgebreid naar het gehele ontwerp- en productieproces, volgens de norm ISO 9001:2000 (Vision). In 2009 heeft Teseo s.r.l. de volledige certificering volgens de norm UNI EN ISO 9001:2008 verkregen.
http://www.sgs.com

TUV

Het modulaire leidingsysteem HBS is door TÜV gecertificeerd voor het vervoer van perslucht.
http://www.tuv.it/

PRESTATIES GECERTIFICEERD DOOR DE UNIVERSITEIT VAN TORINO

De analyse van het luchtdebiet en de verwante drukval zijn uitgevoerd op de laboratoria van de Politecnico van Turijn (Italië). (Onderzoeksverslag nr. A1089/97)

ASME

Het modulaire leidingsysteem HBS voldoet aan de norm ASME voor het vervoer van perslucht.
https://www.asme.org/

ALUMINIUMLEGERING VOLGENS DE NORM UNI EN 573-3

Alle door TESEO geëxtrudeerde profielen zijn vervaardigd van aluminiumlegering volgens de norm UNI EN 573-3.
http://www.uni.com

PED 2014/68/UE

De modulaire leidingsystemen TESEO zijn vervaardigd volgens de eisen van de norm PED 2014/68/UE voor drukapparatuur.