Ondersteuning voor perslucht- en vloeistofdistributiesystemen

Ondersteuning voor perslucht- en vloeistofdistributiesystemen

Teseo is een bedrijf dat met succes intrede heeft weten te doen in een nieuwe nichemarkt, die van de aluminium modulaire systemen voor de distributie van niet-gevaarlijke gassen.

De samenwerking met belangrijke bedrijven van de meest uiteenlopende sectoren heeft Teseo ertoe aangezet om producten te creëren die in staat zijn te voldoen aan elke behoefte en alle kwaliteitsnormen.

Het is een modern en dynamisch bedrijf dat met passie en inzet werkt om zijn producten voortdurend te verbeteren en kwalitatief perfect te maken

Naast de productie en de verkoop van eigen producten, verstrekt Teseo aan klanten en partners verschillende ondersteunende diensten:

  • Systeemontwerp: ontwerp en dimensionering van distributienetwerken voor perslucht en dergelijke.
  • Ontwerp van verdeelstukken aan boord van machines.
  • Ontwerp van assemblage- en productieomgevingen.
  • Advies: over speciale toepassingen, de geldende regelgeving en de certificering van systemen.
  • Technische training: technisch-commerciële cursussen voor installateurs en wederverkopers van zijn producten.
  • Dimensionering van de leidingen.
  • Project Drafting.
  • Supervisie over installatie en keuring.

Catalogus

Voor het online raadplegen en/of downloaden van catalogi van de producten van Teseo.

Meer lezen

Gebruiksaanwijzingen

Voor het online raadplegen en/of downloaden van gebruiksaanwijzingen van de producten van Teseo.

Meer lezen

Chemische compatibiliteit

Een gedetailleerde tabel toont de chemische compatibiliteit en de bestendigheid tegen chemicaliën van aluminium, standaard O-ringen, multi-vloeistof O-ringen, roestvrij staal, polyamide.

Meer lezen

PED-verklaring

De PED is een Europese richtlijn die van kracht werd op 30 mei 2002 en die het ontwerp, de constructie, de uitrusting en de installatie van drukapparatuur onder veilige omstandigheden regelt. Alleen de uitrustingen die voldoen aan de eisen van de PED en voorzien zijn van de "CE" markering mogen op de markt gebracht worden.

Meer lezen

Technical Tools

Nuttige instrumenten online: converter voor het omrekenen van maateenheden

Meer lezen

Software TESEO

Het berekeningssoftwareprogramma van Teseo is een nuttig instrument om alles te ontdekken over uw volgende distributiesysteem.

Meer lezen

Uw flexibele leiding samenstellen

Een nuttig instrument om een flexibele leiding samen te stellen die de gewenste kenmerken heeft. Als de samenstelling niet naar wens is, kan een prijsopgave op maat aangevraagd worden.

Meer lezen

Bestek samenstellen

Met dit instrument kan een reeds ingevuld bestekformulier verkregen worden.

Meer lezen

Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden regelen de leveringsrelatie tussen partijen.

Meer lezen