Diensten voor ontwerp en installatie van vloeistofdistributiesystemen

MEER DAN EEN EENVOUDIG SYSTEEM

Diensten voor ontwerp en installatie van vloeistofdistributiesystemen

Naast de fabricage en het in de handel brengen van leidingen, vloeistofdistributiesystemen met holle stangen, collectors en accessoires, helpt TESEO haar partners en klanten met het ontwerp en de dimensionering van vloeistofdistributielijnen en -systemen en met name van persluchtdistributiesystemen.

Wij realiseren oplossingen op maat voor toepassingen op machines of langs productielijnen.

Wij geven advies op het gebied van normen en wij zorgen voor het opleiden van installateurs.

Onze gespecialiseerde medewerkers helpen de klanten bij de supervisie en begeleiding tijdens de installatie en de eindkeuring.

De diensten van TESEO zijn bedacht om de taak van degene die het systeem daadwerkelijk bij het bedrijf moet realiseren te vergemakkelijken. Wij zorgen voor begeleiding bij elke fase, zodat de klant binnen de kortst mogelijke tijd operationeel is:

  • ONTWERP VAN INSTALLATIES
  • DIMENSIONERING VAN LEIDINGEN
  • ADVIES VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN
  • SUPERVISIE BIJ DE INSTALLATIE EN DE KEURING
  • ADVIES OP HET GEBIED VAN NORMEN
  • OPSTELLING VAN PROJECTEN
  • TECHNISCHE OPLEIDING

Ontdek onze diensten