Privacy e Cookies


Geachte bezoeker van de website,

het bedrijf Teseo Srl is zich terdege bewust van uw belangrijke recht op de bescherming van uw persoonsgegevens ten behoeve van uw recht op vertrouwelijkheid, persoonlijke waardigheid en meer in het algemeen ten aanzien van uw fundamentele vrijheden, en verzekert u dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met inachtneming van de bovengenoemde beginselen en overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Italiaans wetsbesluit 196/2003), de “Privacycode”.

Op deze pagina wordt de wijze van beheer van de website www.teseoair.com beschreven in verband met de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers die de site raadplegen.

Het betreft een kennisgeving krachtens Artikel 13 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 “Code inzake de bescherming van de persoonsgegevens”.
De kennisgeving is alleen van toepassing op de website van het bedrijf Teseo Srl en niet op de andere websites die eventueel via op de site gesignaleerde links door de bezoeker geraadpleegd kunnen worden.
De kennisgeving is ook gebaseerd op de Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese regelgevende instanties voor de bescherming van persoonsgegevens, door middel van de bij artikel 29 van richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep, op 17 mei 2001 hebben goedgekeurd voor de identificatie van enkele minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens en, in het bijzonder, de wijze, de tijden en de aard van de informatie die de voor de gegevens verantwoordelijke instanties aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer deze de webpagina’s bezoeken, ongeacht het doel van het bezoek.
De bezoekers moeten dit Privacybeleid aandachtig lezen voordat er enige persoonlijke informatie verstrekt wordt.

1 - DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Als gevolg van de raadpleging van deze website kunnen er gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt worden.
De verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bedrijf Teseo Srl. Tot op heden het Hoofd van de Beveiliging voor de verwerking van de persoonsgegevens dhr Paolo Guzzoni, beschikbaar bij de vestiging van het bedrijf Teseo Srl, Via degli oleandri, 1 - 25015 - Desenzano del Garda (BS) - Italië.

2 - PLAATS VAN VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De met de webdiensten van deze website verband houdende verwerkingen vinden plaats op het eerder genoemde adres van het bedrijf Teseo Srl en ten kantore van het bedrijf Evoluzione Telematica S.r.l., belast met de bouw en het onderhoud van de website.

3 - SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

3.1 - Navigatiegegevens

Wanneer de gebruiker zich met de website verbindt en enkel deze enkel bezoekt, is zijn aanwezigheid op de site anoniem.
De computersystemen en de softwareprocedures voor de werking van deze website verwerven, tijdens de normale functionering, echter een aantal persoonlijke gegevens waarvan de verstrekking een automatisch gevolg is van het gebruik van de communicatieprotocollen van Internet.
Het betreft informatie die niet verzameld worden om gekoppeld te worden aan geïdentificeerde personen maar die, gezien hun aard, door middel van verwerking en combinatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van de bezoekers mogelijk zou kunnen maken.
Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers gebruikt door de bezoekers die zich met de website verbinden, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de afmeting van het als antwoord verkregen bestand.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website zoals het aantal bezoekers, de verblijftijd op de site, de bezochte delen van de site, de geografische locatie van herkomst van het contact voor het bezoek aan de site (geolocalisatie) en om de goede werking van de site te controleren (de website van het bedrijf Teseo Srl maakt gebruik van het systeem Google Analytics dat volledig anoniem op deze gegevens handelt).
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van aansprakelijkheid in geval van eventuele cybercriminaliteit ten nadele van de website in kwestie.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, ook van derde partijen. Door verder te gaan met het bezoeken van de site of door het sluiten van de op alle pagina’s weergegeven banner met de korte kennisgeving (of door op enig ander element te klikken), gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Hieronder wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe u eventueel uw toestemming voor het gebruik van alle of enkele cookies kunt weigeren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek van een website op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Bij elk volgend bezoek worden de cookies opnieuw naar de oorspronkelijke website verzonden (eigen cookies) of naar een andere site die ze herkent (cookies van derden). Cookies zijn nuttig omdat ze toestaan dat een website het apparaat van de gebruiker herkent. Ze hebben verschillende doeleinden zoals, bijvoorbeeld, het efficiënt surfen door de pagina’s, het onthouden van favoriete sites en, in het algemeen, het verbeteren van de surfervaring. Ze zorgen er ook voor dat de online weergegeven reclame meer specifiek gericht is op de gebruiker en diens interesses. Afhankelijk van de functie en de bestemming kunnen cookies worden onderverdeeld in technische cookies, profileringscookies en cookies van derden.

Bijna alle webbrowsers zijn standaard ingesteld voor het automatisch accepteren van cookies. De bezoekers/gebruikers kunnen de standaardconfiguratie echter wijzigen. Zoals hierboven aangegeven, kan de uitschakeling of het verwijderen van cookies het optimale gebruik van enkele delen van de site echter benadelen of afbreuk doen aan het gebruik van de diensten die authenticatie vereisen. Vele van de gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie automatisch van de harde schijf van de computer van de klant verwijderd (waaruit de naam “sessiecookies”). Er zijn echter cookies die op de harde schijf blijven opgeslagen. Hun aanwezigheid heeft, om praktische redenen, een tamelijk lange duur (enkele jaren). Na het eerste bezoek aan de site zal het systeem in staat zijn om de reeds eerder op de site aanwezige klant te herkennen en worden dus de verzoeken en de favoriete gegevens van de klant weer opgeroepen (langdurige cookies). Deze cookies zorgen ervoor dat de klant niet opnieuw zijn wachtwoord moet invoeren of bij elke nieuwe aanmelding opnieuw formulieren moet invullen. Cookies kunnen ook worden uitgeschakeld met de selectie van de overeenkomstige parameters in de specifieke opties van de browser. Opgemerkt moet worden dat de klant op deze manier niet volledig zal kunnen profiteren van enkele van de functies van de site.

Verder kunnen cookies specifiek van de site zijn (bijvoorbeeld gebruikt voor informatie over het aantal op de site bezochte pagina’s) of van derde partijen (dat wil zeggen gegenereerd door andere websites voor het verstrekken van content op de bezochte site). Deze website kan anonieme cookies van derden gebruiken voor het dynamische en geavanceerde beheer van de weergegeven reclameboodschappen. De meest courante webbrowsers geven de mogelijkheid om alleen de cookies van derden uit te sluiten en alleen de eigen cookies van de website te accepteren. Bovendien bieden enkele van de bedrijven die cookies op websites van derden genereren de mogelijkheid om op eenvoudige en onmiddellijke wijze alleen hun cookies uit te schakelen en/of uit te sluiten, en is het dus niet noodzakelijk om persoonlijke identificatiegegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres) te registreren.

Cookies geplaatst voor statistische doeleinden verbonden aan de bezoeken van de website.

TESEO SRL maakt gebruik van instrumenten voor analyse van de navigatiegegevens om de websites te verbeteren: Google Analytics, een dienst van Google Inc. (“Google”). Deze instrumenten gebruiken cookies die op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst om de beheerder van de websites in staat te stellen het gebruik van de websites door de gebruiker te analyseren. De informatie gegenereerd door de cookies betreffende het gebruik van de websites door de gebruiker (inclusief het IP-adres dat geanonimiseerd wordt door enkele cijfers te verwijderen) wordt verzonden naar en opgeslagen op de servers van Google. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website door de gebruiker te traceren en analyseren, om rapporten over de activeiten van de websites op te stellen voor de exploitanten en om andere diensten te verstrekken in verband met de activiteiten van de websites en het internetgebruik. Om de privacy van de gebruikers optimaal te beschermen, past TESEO SRL de optie “masking IP” toe die het systeem verplicht om, voorafgaand aan enige verwerking, de laatste 8 cijfers van het IP-adres van de bezoeker te verduisteren, waardoor het geanalyseerde gegeven in feite geanonimiseerd wordt. Gebruikers die geen toestemming wensen te geven voor de cookies van Google Analytics kunnen voorkomen dat deze op hun computer worden opgeslagen door middel van de speciale “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” dat door Google ter beschikking wordt gesteld op het adres https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. De activering van deze add-on, die het systeem voor het verzenden van informatie over het bezoek van de gebruiker verhindert, behoeft enkel de installatie volgens de instructies die op het scherm worden weergegeven; sluit en heropen vervolgens de browser. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google voor de hierboven aangegeven doeleinden. Raadpleeg Cookies and Analytics en het privacybeleid voor Google Analytis voor meer informatie.

Cookies uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn aanvankelijk ingesteld voor het automatisch accepteren van cookies. De gebruiker van deze instellingen wijzigen voor het blokkeren van de cookies of om gewaarschuwd te worden dat er cookies verzonden worden aan het apparaat van de gebruiker. Er zijn verschillende manieren voor het beheren van cookies. De gebruiker kan verwijzen naar het helpscherm van de browser voor informatie over de aanpassing of wijziging van de browserinstellingen. In geval van verschillende soorten apparaat (zoals computers, smartphones, tablets, enz.) moet de gebruiker controleren dat elke browser op elk apparaat is ingesteld volgens zijn voorkeuren met betrekking tot cookies.
Vergeet echter niet dat de uitschakeling van de sessiecookies of de functionele cookies van invloed kan zijn op de werking van de website en/of de door ons aangeboden diensten kunnen beperken.
Voor de eventueel door deze site gebruikte cookies van derden worden hieronder de links naar de website vermeld voor hun eventuele uitschakeling. Voor meer informatie over de cookies en voor het beheer van uw voorkeuren met betrekking tot de profileringscookies van derden, wordt aangeraden ook naar het adres http://www.youronlinechoices.com te gaan.

Technische cookies

Technische cookies zijn de cookies die geen toestemming van de gebruiker behoeven volgens art. 122, lid 1 van wetsbesluit 196/2003. Onder de technische cookies signaleren wij de essentiële cookies, ook wel “strictly necessary” (strikt noodzakelijk) genaamd, die functies activeren zonder welke het volledige potentieel van de website niet mogelijk zou zijn. Deze cookies worden uitsluitend door TESEO SRL gebruikt en zijn dus zogenaamde “eigen cookies”. Ze worden alleen voor de duur van de huidige browsersessie op de computer van de gebruiker opgeslagen. De essentiële cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het traceren van een aan de winkelwagen toegevoegd artikel, van de munteenheid en de taal die de gebruiker voor de navigatie heeft gekozen, of bij het invullen van een formulier. Deze cookies vereenvoudigen verder de overgang van http naar https wanneer van pagina gewisseld wordt, zodat u altijd verzekerd bent van de veiligheid van de verzonden gegevens. Een dergelijke cookie wordt bovendien gebruikt voor het memoriseren van de beslissing van de gebruiker inzake het gebruik van cookies op onze website. De essentiële cookies kunnen niet door middel van de functies van de site worden uitgeschakeld. Technische cookies zijn ook de cookies gebruikt voor de statistische analyse van de toegangen tot of de bezoeken aan de site, ook wel “analytics” genaamd, die uitsluitend gebruikt worden voor statistische doeleinden (en niet voor marketing of profilering) en die informatie in gebundelde vorm verzamelen, zonder mogelijkheid voor de identificatie van de afzonderlijke gebruiker (geanonimiseerd, zie hierboven). Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld en/of verwijderd door middel van de instellingen van de browser.

Deze essentiële cookies kunnen niet door middel van de functies van deze site worden uitgeschakeld. Over het algemeen kunnen cookies op elk gewenst moment volledig in uw browser worden uitgeschakeld.
Hieronder volgt, voor elke gebruikte technische cookie, de naam en de bestemming.

profileringscookies

De profileringscookies zijn, volgens de woorden van de Toezichthouder, cookies die als doel hebben een profiel van de gebruiker te maken om reclameboodschappen te versturen die in overeenstemming zijn voorkeuren van de gebruiker die hij tijdens zijn aanwezigheid op het web heeft uitgedrukt. Deze behoeven een adequate toelichting en een verzoek om toestemming, omdat zowel de Toezichthouder als Europa ze beschouwen als invasief voor de privacy van de gebruikers.

Cookies van derden

Gedurende de navigatie op de website van TESEO SRL kan de gebruiker op zijn apparaat ook cookies van andere websites of webservers ontvangen (de zogenaamde “cookies van derden”): dit gebeurt omdat er op de website elementen aanwezig kunnen zijn zoals afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar webpagina’s van andere domeinen op andere servers dan waarop de gevraagde pagina zich bevindt. Met andere woorden, deze cookies worden rechtstreeks ingesteld door de beheerders van andere websites of servers. Deze derde partijen zouden in theorie de cookies kunnen instellen tijdens uw bezoek aan ons website en op deze wijze informatie verkrijgen over het feit dat u een website van TESEO SRL heeft bezocht. Meer informatie over het gebruik van de cookies is beschikbaar op de aangegeven link. Wanneer een gebruiker beslist om geen toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies van derde partijen, kunnen uitsluitend de functie van ons website gebruikt worden die niet het gebruik van deze cookies behoeven.
Hieronder volgt, voor elke op ons website aanwezige cookie van derden, de naam, het doel, de naam van de derde partij die de informatie bewaard en de link naar de website van de derde partij.

Google Analytics

De website www.teseoair.com gebruik de service “Google Analytics”, een service van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door middel van de cookies verkregen informatie over het gedrag van de klant bij het gebruiken van websites (inclusief het IP-adres) worden overgedragen naar een server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te beoordelen, rapporten over de activiteiten van de website op te stellen voor de exploitanten van de websites en om andere diensten voor de activiteiten van de website en het gebruik van internet aan te bieden.
Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dat door de wet wordt voorgeschreven of in geval van derde partijen die deze informatie voor Google verwerken. Raadpleeg Cookies and Analytics en het privacybeleid voor Google Analytis voor meer informatie.

4 - VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE GEGEVENS

De persoonsgegevens verstrekt door de gebruikers die vrijwillig met de site interageren en hun persoonlijke gegevens verstrekken voor het uitvoeren van bepaalde diensten (verzoeken voor commerciële informatie, inschrijving voor nieuwsbrieven, aankoop van producten, enz.), worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de gewenste dienst of prestatie.

5 - DOEL EN WIJZE VAN VERWERKING

De verwerking van de verzamelde gegevens zal gebaseerd zijn op beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en voor de bescherming van uw privacy en uw rechten. De door u verstrekte gegevens zullen verwerkt worden voor de doeleinden van de activiteiten van het bedrijf. De gegevens zullen verwerkt worden, zowel met informatica-instrumenten als op papier en andere geschikte media, in overeenstemming met de wet.

6 - AARD VAN DE VERLENING EN BETROKKEN PERSONEN

Het verlenen van de gegevens is verplicht om de diensten ter beschikking te kunnen stellen en de eventuele weigering voor het verstrekken van deze gegevens kan nadelig zijn voor het leveren van de dienst of het leveren van de dienst onmogelijk kunnen maken.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan entiteiten extern van het bedrijf, zoals medewerkers, consultants, vertegenwoordigers, vervoerders, partners, kredietinstellingen of andere instanties, alleen indien strikt verbonden met de uitvoering van de relatie (bijv. de verzending van producten, enz.).

7 - RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben (betrokkene) is ten allen tijde gerechtigd om bevestiging te krijgen van het bestaan of niet van de gegevens en om kennis te nemen van de inhoud en de oorsprong, de juistheid ervan te controleren of aanvullingen, bijwerkingen of rectificatie ervan te vragen (artikel 7 van wetsbesluit 196/2003).
Volgens dit artikel heeft de betrokkene het recht om te vragen om annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die verwerkt zijn in strijd met de wet, en zich in ieder geval, op legitieme gronden, te verzetten tegen hun verwerking. De rechten van artikel 7 van wetsbesluit 196/2003 kunnen worden uitgeoefend door aanvragen zonder formaliteiten gericht aan de Eigenaar of het Hoofd van de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens bij de hoofdvestiging van het bedrijf Teseo Srl, Via degli oleandri, 1 – 25015 – Desenzano del Garda (BS) - Italië.